Rekenen

In groep 3 t/m 8 werken we met de nieuwste versie van de methode "Pluspunt".

De nieuwste uitvoering biedt meer dan voor heen mogelijkheden om te differentiëren.
Na het aanbieden van nieuwe leerstof gaan de kinderen eerst veel oefenen, voordat de nieuwe oefenstof wordt getoetst. Er is veel aandacht voor het verwerven van inzicht ('Hoe en waarom reken je dit zo uit?') en het automatiseren.

Leerkrachtgebonden lessen en lessen waar de kinderen zelfstandig moeten werken worden regelmatig afgewisseld. Tijdens de instructie maken de leerkrachten gebruik van de rekensoftware voor het digibord.

Vanaf groep 6 wordt er nog meer gedifferentieerd qua niveau.
Niet ieder kind krijgt dan dezelfde oefenstof aangeboden. Er wordt gewerkt in 3 niveaus.

Voor de zeer goede rekenaars is er de mogelijkheid om versneld het rekenblok te verwerken.
Als aanvullend materiaal wordt ook de methode "Kien" gebruikt. 

Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......