Leefstijl: bevordering sociaal-emotinele ontwikkeling

De methode "Leefstijl" richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het verwerven van sociale vaardigheden.

De methode werkt met thema's en wordt gebruikt in groep 1 t/m 8. We werken door middel van deze methode aan het voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag en aan het stimuleren van allerlei vaardigheden om goed te kunnen funtioneren. 

Dit kunnen zijn:

  • het vergroten van het zelfvertrouwen,
  • het nemen van beslissingen,
  • het luisteren naar een ander,
  • het uiten van gevoelens,
  • het leren van je fouten,
  • het respecteren van een ander,
  • het leren oplossen van conflicten,
  • kritisch denken,
  • doelen stellen enz.

Het biedt een soort 'vangnet' voor zowel nu op school, thuis, als later wanneer zij volwassen zijn.

De kinderen leren vooral door te doen en achteraf te reflecteren naar aanleiding van ervaringen in de lessen. Dit om er zo optimaal mogelijk van te kunnen leren en het te gebruiken in de praktijk.
Omdat we dit aspect van opvoeden en leren zeer belangrijk vinden, wordt er per week minstens 1.00 uur in elke groep aandacht aan besteed.

Ook op onze school komt helaas pestgedrag in welke vorm dan ook voor.
We proberen het op allerlei manieren te voorkomen en hanteren hierbij een door MR en team opgezet "Pestprotocol".
 

Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......