Plusklas

Juf Demi geeft in dit schooljaar op dinsdagmorgen les aan de Plusgroepen.
Dat is een groep met leerlingen uit de groepen 5 en 6 en een groep met leerlingen uit de groepen 7 en 8.

De plusklas is bedoeld voor begaafde leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong op meerdere gebieden, maar vooral m.b.t. begrijpend lezen en rekenen/wiskunde.
Bij de CITO toetsen laten ze bijvoorbeeld een voorsprong zien van meer dan een jaar t.o.v.klasgenoten.

Het kunnen dus kinderen zijn die zeer begaafd zijn, maar ook kinderen die onderpresteren vanwege hun begaafdheid en waarbij de resultaten niet zo goed zijn.

Belangrijk bij plaatsing in de plusgroep is dat de leerling, de ouders en het schoolteam een meerwaarde zien van de plaatsing. De beslissing voor toelating tot de plusgroep ligt bij de directeur en de leerkracht van de plusgroep.


 
 
Nieuwtjes van de Plusklas
Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......