Godsdienstig of humanistiche vormingsonderwijs
 
Onze school is een openbare school.
Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond..

In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn. We blijven hierin als openbare school neutraal.

Binnen onze school bieden wij ook godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs (GVO of HVO) aan. Hierbij zijn wij wel afhankelijk van externe subsidies. 

GVO en HVO laten kinderen diepgaander kennis maken met de religie of levensbeschouwing van uw keuze. Door GVO en HVO worden kinderen zich bewuster van zichzelf, ze leren weke waarden en normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen.
Het vergroten van kennis en zelfbewustzijn hierin vergroot ook hun weerbaarheid in onze soms complexe wereld. Belangrijk hierbij: in de lessen is de levensbeschouwelijke richting van uw keuze het vertrekpunt.

GVO en HVO zijn vrijwillige vakken en worden niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, maar door speciaal opgeleide vakdocenten van de betreffende GVO- en HVO-organisaties.
De lessen vinden 1x per week in schooltijd plaats en duren 3 kwartier. Er zijn voor u geen kosten aan deze lessen verbonden.

Voor onze school hebben we vooralsnog alleen afspraken gemaakt met de GVO-/HVO-organisaties die de volgende lessen verzorgen:
  • humanistisch vormingsonderwijs (HVO)
  • protestants-christelijk godsdienstonderwijs (PC)
  • rooms-katholiek godsdienstonderwijs (RK)
Afgelopen schooljaar was voor de laatste richting (RK) te weinig belangstelling (minimaal 7 leerlingen). Als er komend schooljaar wel genoeg belangstelling is, kan deze richting aangevraagd worden.

Meer informatie over het GVO en HVO kunt u vinden op de website www.gvoenhvo.nl
Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......