Het belang van betrokkenheid van oudersOnze school heeft regelmatig contact met ouders.
Dit gebeurt op veel manieren: kindgerichte contacten en schoolgerichte activiteiten.
Bij de kindgerichte contacten gaat het over de eigen kinderen (oudervertelgesprekken, 10 minuten gesprekken). Bij schoolgerichte contacten is het in het algemeen de bedoeling de ouders te betrekken bij het schoolgebeuren.

De samenwerking komt ook tot uitdrukking bij feestelijke activiteiten.

De formele kant van "samen denken" van ouders en leerkrachten vindt plaats in de Medezeggenschapsraad.

De school verwacht van de ouders betrokkenheid bij activiteiten die in het belang van hun kind en de school georganiseerd worden. Er zijn echter wel uitdrukkelijke regels voor het toepassen van de onmisbare ondersteunende werkzaamheden van de ouders.
Zo blijft de eindverantwoordelijkheid bij de leerkracht liggen. 


 

Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......