De collectieve schoolverzekering

De stichting Morgenwijzer heeft voor al haar scholen een verzekeringspakket afgesloten bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.
Op grond van deze ongevallenverzekering zijn
alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd.

De verzekering geeft recht op een beperkte uitkering indien een ongeval leidt tot blijvende invaliditeit. Sommige andere kosten zijn ook gedeeltelijk meeverzekerd.
De verzekering is een aanvullende verzekering. In eerste instantie zal een beroep worden gedaan op de eigen verzekering van het kind en de ouders. 

Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......