Engels

Alle kinderen op De Springplank krijgen Engels.

In alle groepen gebeurt dat via de methode "Take it Easy".
In de onderbouw gaat dit op een zeer speelse manier. Door middel van liedjes en spelletjes komen de kinderen in aanraking met de Engelse taal.


De methode sluit goed aan bij het Engels in het voortgezet onderwijs.

Passief kennen de kinderen al heel veel woorden, maar via veel auditieve lessen, luisteren en vooral spreken, wordt de actieve woordenschat vergroot. De thema's die in de methode worden behandeld, sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. 

22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......
23september2020
buitenlessen zijn leuk....